برگه‌ی نام‌نویسی دانش‌آموزان برای سال آموزشیِ 2022 در مدرسه‌ی فارسی ‌زبان پارس

مادر، پدر، و اولیای گرامی؛
● برگه‌ی نام‌نویسی که اکنون در دست دارید برای گردآوری داده‌هایی طراحی شده است که به آموزگاران و همکارانِ مدرسه‌ی فارسی‌زبان پارس برای ایجاد ارتباطی متناسب و کارآمد با شما و فرزند شما یاری می‌رساند.
● ارائه‌ی داده‌های روزآمد برای همه‌ی بخش‌هایی که با واژه (required) مشخص شده‌اند الزامی است.
● تحویل‌دادن این برگه به همکاران مدرسه‌ی فارسی‌زبانِ پارس به معنای ثبت‌نام قطعیِ فرزند شما نیست. همکاران مدرسه‌ی فارسی‌زبان پارس برای نام‌نویسی قطعی فرزندتان با شما تماس خواهند گرفت.
● لطفا پس از تکمیل و ارسال فرم ثبت‌نام پیامکی حاوی نام و نام خانوادگی فرزند خود به شماره 669 502 0422 بفرستید.
● نام و نام خانوادگی دانش‌آموز میبایست دقیقا با نام و نام خانوادگی ثبت شده در مدرسه استرالیایی مطابقت داشته باشد.

داده‌‌های دانش‌آموز

وضعیت اقامت دانش آموز / Residency Status (required)

آیا دانش آموز قبلا در مدرسه زبان فارسی دیگری تحصیل کرده است و یا امسال همزمان در مدرسه زبان فارسی دیگری نام نویسی شده است؟ / Community Language School (required)


نشانی محل سکونت در استرالیا / Residential Address in Australia

داده‌های پزشکی

داده‌های مادر (یا ولیّ شماره‌ی ۱)

آیا زبانِ مادری مادر (یا ولیّ شماره‌ی ۱) فارسی است؟ (required)

داده‌های پدر (یا ولیّ شماره‌ی ۲)

آیا زبانِ مادری پدر (یا ولیّ شماره‌ی ۲) فارسی است؟ (required)

داده‌های فرد معتمد در زمان‌های اضطراری

اجازه‌‌ها

داده‌های شخصی

ما

و

، ولی (والدین) دانش‌آموز

رضایت داریم (دارم) که داده‌های ارائه شده در این برگه و دیگر داده‌هایی که در سال آموزشی گردآوری می‌شوند در پایگاه‌های داده‌ی مدرسه نگهداری شود، و در برنامه‌ریزی‌ها و مستند‌سازی‌های مدرسه به‌‌کار گرفته شود .

همراه‌شدن دانش‌آموز با فرد معتمد

ما

و

، ولی (والدین) دانش‌آموز

رضایت داریم (دارم) که در شرایط اضطراری یا هنگامی که ما نمی‌توانیم در زمان مشخص فرزندمان را از مدرسه‌ی فارسی‌زبان پارس تحویل بگیریم، فرد معتمدی که پیشتر او را معرفی کرده‌ایم (کرده‌ام) بتواند فرزندمان (فرزندم) را تحویل بگیرید.

عکس‌های فردی و جمعی

ما

و

، ولی (والدین) دانش‌آموز

رضایت داریم (دارم) که در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی، و مراسم از فرزندمان (فرزندم) عکس‌های


تهیه شوند، نگهداری شوند، و در مستند‌سازی‌های مدرسه به‌‌کار گرفته شوند.

یاری‌ها و همکاری‌ها

یاریِ مالی

ما

و

، ولی (والدین) دانش‌آموز

متعهدیم (متعهدم) که ۳۰۰ دلار برای هزینه‌‌ی سال آموزشی۲۰۲۲ فرزندمان (فرزندم) در مدرسه‌ی فارسی‌زبان پارس را به قرار زیر پرداخت کنم:

توجه: اگر در این سال آموزشی، بیش از یکی از فرزندان شما در مدرسه نام‌نویسی می‌شوند، برای فرزند دوم از ۱۰ درصد کاهش در یاری مالی بهره‌مند می‌شوید.

Account Name: Persian Institute Account Number: 411040 BSB: 033390
Reference: Student’s Given Name initials + Student’s Surname + 2022 (e.g. TMirkarimi2022)

همکاری داوطلبانه

ما

و

، ولی (والدین) دانش‌آموز

در هر سال آموزشی به همکاری با مدرسه تعهدی داوطلبانه داریم، از جمله:

  • همکاری برای نظامت مدرسه در روز شنبه از ساعت ۱۴:۴۵ تا ۱۸، حداکثر چهار بار در سال آموزشی
  • همکاری برای برگزاری مراسم و جشن‌ها در سال آموزشی، حداکثر دو بار در سال آموزشی

درستیِ داده‌ها

ما

و

، ولی (والدین) دانش‌آموز

در تاریخ

برگه‌ی نام‌نویسی را با دقت خوانده‌ایم و داده‌هایی که ارائه کرده‌ایم روزآمد و درست است.

با توجه به اینکه تمامی اطلاع رسانی های و ارتباطات مدرسه فارسی پارس از طریق کانال تلگرام این مدرسه صورت میگیرد، لذا لطفا پس از تکمیل فرم ثبت نام حتما عضو کانال مدرسه شوید.